ROK SZKOLNY 2014/15 

630 – 810 Schodzenie się dzieci, rozmowy spontaniczne. Zabawy swobodne              w kącikach zainteresowań – konstrukcyjne, manipulacyjne, z fabułą,  gry stoliczkowe.

810 – 840Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, czynności porządkowe. Przygotowanie do śniadania.

840 – 910   Śniadanie. Czynności higieniczne po posiłku .

910 – 1030  Czas przeznaczony na realizację  Podstawy Programowej według wybranego programu wychowania przedszkolnego, zabawy i ćwiczenia ruchowe.

1030 – 1120 Zabawy ruchowe, spacer, zabawy na powietrzu z wykorzystaniem sprzętu rekreacyjnego / w razie niepogody zabawy ruchowe w sali.

1120 – 1130 Czynności samoobsługowe i higieniczne przed obiadem.

1130 – 1210 Obiad, czynności higieniczne po obiedzie.

1210 – 1345Odpoczynek poobiedni: oddział I – leżakowanie,  oddział II – chwila z literaturą dla dzieci. Zabawy na powietrzu, praca indywidulana z dzieckiem. Ćwiczenia usprawniające narządy mowy(zabawy ortofoniczne, artykulacyjne, emisyjne, ćwiczenia oddechowe itp.), czynności porządkowe.

1345 – 1400Czynności samoobsługowe i higieniczne przed posiłkiem- przygotowanie do podwieczorku.

1400 – 1415 Podwieczorek.

1415 – 1630 Ćwiczenia indywidualnewspierające rozwój dziecka, praca kompensacyjno – wyrównawcza i praca z dzieckiem zdolnym. Zajęcia dodatkowe, zabawy w kole, przy muzyce, ruchowe, teatralne, słuchanie literatury dla dzieci, rysowanie na tematy dowolne. Zabawy według zainteresowań własnychdzieci w sali lub napowietrzu oraz zabawy w kącikach tematycznych inspirowane przez nauczyciela. Czynności porządkowe                          i rozchodzenie się dzieci.

Od 730 do 1230 REALIZOWANA JEST W PRZEDSZKOLU

PODSTAWA PROGRAMOWA

 

trawka dół