Przedszkole prowadzone jest przez Zgromadzenie Sióstr Serafitek.
Placówka nasza posiada swój program wychowawczy, którego głównym celem jest kształtowanie osobowości dziecka w duchu Ewangelii.Do Przedszkola, liczącego 2 grupy, uczęszcza 50 dzieci.Przedszkole jest otwarte od 6.30 do 16.30, dzieci korzystają z trzech posiłków, biorą udział w zajęciach programowych oraz w zajęciach dodatkowych: język angielski, taniec, rytmika,zajęcia w KSOS.