ŚWIĘTA RODZINA

ikona-mala

Modlitwa

Boże, Ty z miłości do nas posłałeś Jednorodzonego Syna,  by każdy, kto w Niego wierzy nie zginął,

lecz mógł mieć życie wieczne i w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia.

Spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty.

Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi, wspomagaj nas w naszych potrzebach.

Wierzymy, że ze szczególną miłością spojrzysz na każdą rodzinę. Niech każda rodzina stanie się świątynią Bożą, w której panuje wzajemna miłość i pokój.

Najświętsza Rodzino, której Opiekun – św. Józef jest wzorem miłości ojcowskiej, Matka Najświętsza – miłości macierzyńskiej, a Dziecię Jezus – posłuszeństwa i miłości synowskiej,

oddajemy się pod Twoją opiekę prosząc, by rodzice i  dzieci, starzy i młodzi byli złączeni Twoją miłością.

Najświętsza Rodzino z Nazaretu broń nasze rodziny, którym zagraża tak wiele niebezpieczeństw i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.

 

patron2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Błogosławiona Matka Małgorzata Łucja Szewczyk (1828-1905),

Założycielka  Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej – Sióstr Serafitek.

Cechowało ją umiłowanie ubogich i cierpiących, dla których poświęciła swoje życie.

Odznaczała się wielkim nabożeństwem do  Trójcy Przenajświętszej , Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej Bolesnej. Beatyfikowana 9 czerwca 2013 r. w Krakowie.

Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną Błogosławionej Małgorzaty Łucji:

Ojcze nieskończenie dobry, Ty powołałeś
Błogosławioną Małgorzatę Łucję do troszczenia się
o ubogich, opuszczonych i chorych, spraw, przez Jej wstawiennictwo,

abyśmy wiernie wypełniali nasze
powołanie i cieszyli się otrzymaniem łaski…, o którą
pokornie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

3 x Chwała Ojcu….